dance for everyone

رقص عربی یا رقص شرقی یا رقص خاورمیانه‌ای، که در غرب به رقص شکم شهرت دارد، رقصی عموماً ویژهٔ زنان است. شاید اطلاق نام رقص شکم به این نوع رقص چندان بامسمی نباشد چرا که در این نوع رقص اکثر قسمت های بدن به کار گرفته شده و مهمترین حرکت های این رقص، حرکت‌های باسن است.

این رقص ریتم تندی دارد و چون در زمان اجرای آن رقصنده معمولا یک باسن خود را تکان داده و حرکت می کند، در گویش محلی به یَلُمبِه ( یک لُمبِه ) معروف است . این رقص به علت نیاز به نیروی بدنی و وضعیت خاص خود، بیشتر مورد علاقه ی جوان ترها است.


رقص مصری

تاريخ چهارشنبه دهم آبان 1391سـاعت 11:33 نويسنده kourosh✖

яima